Curriculum Vitae Etienne Oldeman

Personalia:

Familienaam: Oldeman
Voornamen: Etienne Gerard Arie
Addres: Koningsvaren 52, 2661 PB, Bergschenhoek
Telefoonnummer: 06-29 735 299
Emailadres: eoldeman@kpnmail.nl
Geboortedatum: 24 augustus 1964
Geboorteplaats: Amstelveen
Nationaliteit: Nederlandse
Sociaal: Gehuwd met Dr. Monique L. den Boer (2 kinderen)

Opleiding:

2002: Diploma post-HBO Hoger Bedrijfskundig Management Transfergroep Rotterdam
Belangrijke aspecten: commercieel, financieel, strategisch, project- en verandermanagement
1999: Certificaat basisjaar Foto-Academie – Amsterdam
1999: Certificaat Open Universiteit
Belangrijk aspect: werking van de overheid
1999: Certificaat Exportcursus – Fenedex
Belangrijke aspecten: (export) marketing, juridische aspecten en documenten
1998: Diploma bachelor H.E.A.O-MER – Hogeschool Utrecht
Belangrijke aspecten: bedrijfs- en commerciële economie,
macro-economie, human resource management,
organisatiekunde, privaatrecht, taalbeheersing en presentatietechnieken
1991: Diploma marketing NIMA-A
1989: Certificaat interne managementcursus Albert Heijn
1983: Diploma M.E.A.O.-EJ
Belangrijke aspecten: Engels en Duits, privaat- en publiek recht en economie
1980: Diploma M.A.V.O.-4 met Engels en Duits

Werkervaring:

V.a. januari 2012:

Etienne Oldeman Photography

 1. Bedrijfsreportages. Karakteristieke portretten van directie, management en werknemers;
 2. Fotografie van mensen in hun eigen omgeving en huidige tijdsbeeld;
 3. Fotografie van bouwprojecten. Vanaf de start t/m de officiële opening;
 4. Interieur-, exterieur- en vastgoedfotografie;
 5. Events-, reclame-, portret-, model-, schoenen- en stockfotografie;
 6. PR-, communicatie- en marketing advies; g. Het geven van in-company trainingen fotografie bij bedrijven en instellingen;
 7. Het leveren van fotowanden, fotomaterialen voor exposities en andere foto-accessoires.

Mensenfotograaf Etienne Oldeman

 • Familieportretten van individuen en gehele families en gezinnen op locatie;
 • Het geven van lessen aan volwassenen en kinderen voor het maken van betere foto’s. 

Februari 2010 – december 2011

Ondernemer

Hoofdactiviteit: Etienne Oldeman Photography & Mensenfotograaf Etienne Oldeman

 1. Bedrijfsreportages. Karakteristieke portretten van directie, management en werknemers;
 2. Fotografie bouwprojecten. Vanaf de start t/m de officiële opening;
 3. Events-, reclame-, portret-, model-, stock-, product- en familiefotografie;
 4. PR-, communicatie- en marketing advies;
 5. Het geven van in-company trainingen fotografie bij bedrijven en instellingen;
 6. Het geven van lessen aan volwassenen en kinderen voor het maken van betere foto’s.

Nevenactiviteit 1: 3x Projectcoördinatie Onderwijs-Leerling-Bedrijfsleven
Projectcoördinatie gericht op het versterken van het ondernemerschap binnen het beroepsonderwijs

Projecten gericht op:

 • Optimalisatie samenwerking onderwijs-bedrijfsleven;
 • In-, door- en voorkomen uitstroom van (jonge) werknemers binnen de technische sector;
 • Het voorkomen van uitstroom van leerlingen in het beroepsonderwijs;
 • Stimuleren van de doorlopende leerlijn (VMBO-MBO-HBO- en zo mogelijk WO);
 • Jongeren op het (V)MBO laten zien dat techniek ook in niet-reguliere technische bedrijven, zoals ziekenhuizen en attractieparken aanwezig is;
 • PR- en wervingsactiviteiten om jongeren (van basisonderwijs en voortgezet onderwijs te interesseren voor het vakmanschap in ruime zin);
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, zowel lesmateriaal, wijze van lesgeven en praktijkkennis.

Bereikte resultaten:

 1. Projectvoorstel Techniek 2-daagse Midden-Holland voor Techniekgilde Midden-Holland (2012);
 2. Draaiboek en projectleiding project Technikans gericht op werving, selectie, opleiding en het aanbieden van stageplaatsen binnen technische bedrijven voor kansarme jongeren in Gouda – opdrachtgever Techniekgilde Midden-Holland/Gemeente Gouda (2011);
 3. Draaiboek en projectleiding project Verduurzaming Techniek & Wetenschap en Techniek op Maat voor basisscholen in Gouda – opdrachtgever Techniekgilde Midden-Holland (2010-2011);
 4. Succesvolle uitvoering project Techniek op Maat met ca 1000 deelnemende basisschoolleerlingen (2011);
 5. Plan van aanpak & subsidie-aanvraag Onderwijs Netwerk Ondernemen voor het project “Leidens Ontzet” gericht op het jongeren laten zien van een bredere toepasbaarheid van techniek – opdrachtgever ROC Leiden – Unit Techniek (2010);
 6. Opstellen van de beleidskaders voor de Locale Platforms Installatiebranche binnen Zuid-Holland in opdracht van het Opleidingsfonds voor de Installatiebranche (OTIB) in samenwerking met Uneto-VNI (2010);
 7. Activiteitenplan voor het Locale Platform Installatiebranche LPI Rijnlanden (2010).

 

Oktober 2008 – december 2009

Senior Accountmanager Economische Zaken

Gemeente Lansingerland

 • Teamleider Economische Zaken (4 accountmanagers + 2 ondersteuners)
 • Coach voor team Economische Zaken
 • Marketing en acquisitie van nieuwe (internationale) bedrijven en investeerders in de gemeente
 • Bedrijfsbezoeken (organiseren + zelf uitvoeren)
 • Afstemming en aanspreekpunt voor overkoepelende werkgeversorganisaties (zoals VNO-NCW, winkeliersverenigingen en Ondernemend 3B)
 • Projectleider en coördinator vanuit de gemeente van stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven – SOB Oostland
 • Initiator van projecten voortvloeiende uit het SOB, o.a. bedrijfsbezoeken voor basischoolleerlingen, het stimuleren en ondersteunen van vestiging van praktijk(gerichte)scholen
 • Bezoeken van netwerkbijeenkomsten en ondernemersbeurzen in de regio
 • Coördinator vanuit de gemeente van het Economisch Platform (projecten van en voor het regionale bedrijfsleven)
 • Coördinator Greenport Campus (MBO Greenport). Vanuit gemeente coördineren en faciliteren van een praktijkgericht onderwijsinitiatief
 • Initiator van uitbreiding praktijkgericht onderwijs voor gevestigde ondernemers en hun personeel
 • Coördinator bij het beter afstemmen interne processen (o.a. tussen Economische Zaken en Vergunningverlening en Handhaving)
 • Adviseur voor met name de wethouders Economische Zaken en Onderwijs, directie en incidenteel de burgemeester
 • Coördinator voor diverse interne afstemmingsoverleggen om tot een efficiëntere en effectievere en meer resultaatgerichte organisatie te komen
 • Coördinator parkmanagement in de gemeente en initiatiefnemer van parkmanagement bedrijvenpark Prisma (Zoetermeer-Lansingerland)
 • Projectleider project “snel kinderopvang binnen de gemeente”.

 

April 2005 – oktober 2008:

Regiomanager Haaglanden & Rijnstreek
Stichting Opleiding en Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM) Werkzaamheden:

 • Het aansturen en coachen van drie Bedrijfstakvoorlichters die gezamenlijk circa 1100 OOM- aangesloten bedrijven en hun medewerkers in de regio Haaglanden & Rijnstreek adviseren en begeleiden bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering;
 • Het organiseren van activiteiten, zoals netwerk- en themabijeenkomsten, om een betere samenwerking onderwijs/bedrijfsleven tot stand te brengen;
 • Ambtelijk secretaris en lid van het regioteam Zuid-West Nederland van OOM. Dit team bestaat uit drie regiomanagers van OOM, districtsbestuurders van de Koninklijke Metaalunie, FNV CNV en De Unie. Doel: regionale besluitvorming en uitvoering van de landelijke beleidskaders;
 • Stimuleren van instroom in de technische branche onder leerlingen vanaf groep 7 & 8 van de basisschool t/m het HBO/WO;
 • Onderwijsinstellingen begeleiden bij het verbeteren van het competentie- en vraaggericht onderwijs (regiefunctie op projectbasis);
 • (Mede)inititatiefnemer, aanjager en “trekker” van de wedstrijd “TechForce” in 2007 en 2008, met als doelstelling: het bevorderen van de instroom in de techniek, bevorderen van de doorlopende leerlijn VMBO-MBO-HBO en het verbeteren van de samenwerking tussen scholen onderling en het bedrijfsleven. (Zie ook www.techforce.nu);
 • Projectmanager/-leider voor projecten gericht op het bevorderen van instroom, doorstroom en voorkoming uitstroom in de metaalbranche;
 • Het organiseren van activiteiten, zoals workshops en loopbaanbegeleidingstrajecten, ter stimulering van persoonlijke en bedrijfsontwikkeling;
 • Het begeleiden, adviseren en coachen van OOM-aangesloten bedrijven op het gebied van personeelsmanagement, praktijkleren en het stimuleren van het werken als “erkend leerbedrijf” in samenwerking met kenniscentrum Kenteq;
 • Het begeleiden van ondernemers bij het opzetten van Bedrijfsopleidingsplannen, het (laten) uitvoeren van EVC (Erkenning eerder Verworven Competenties) trajecten voor werknemers;
 • Het opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten ter uitvoering van nieuwe en bestaande projecten;
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie in diverse (overleg)situaties, netwerkbijeenkomsten, alsmede op beurzen en informatiebijeenkomsten.

 

2000-2005:

Bedrijfsadviseur
Atlas adviesbureau – Rotterdam

Werkzaamheden:

 • Het adviseren en begeleiden van startende en gevestigde ondernemers op uiteenlopende terreinen, zoals het opstellen van ondernemings-, export- en marketingplannen, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en het in de markt zetten van hun producten;
 • Retailadviseur voor ondernemers in Zuid-Holland;
 • Het stimuleren, coachen en begeleiden van ondernemers bij de verbetering van ondernemingsresultaten;
 • De acquisitie van klanten;
 • Het op- en uitbouwen van (langdurige) klantrelaties;
 • Het onderhouden van netwerkcontacten met ondernemers en (gemeentelijke) instellingen;
 • Het gezamenlijk met diverse (deel)gemeentelijke afdelingen oplossen van knelpunten m.b.t ondermeer: bouw- en woningtoezicht (verbouwingen), milieuzaken (o.a. geluidsoverlast), criminaliteit, horecavergunningen en de warenwet;
 • Het stimuleren van ondernemers deel te nemen aan de diverse cursussen en trainingen van Atlas adviesbureau;
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie in diverse (overleg)situaties, alsmede op beurzen;
 • Het geven van ondernemerstrainingen.

 

1996-2000

Adviseur
Kamer van Koophandel – Utrecht

Werkzaamheden:

 • Het adviseren van startende en gevestigde ondernemers op uiteenlopende bedrijfskundige, export-, juridische en marketingterreinen;
 • De verkoop van adresbestanden, ondernemingsplannen en andere KvK-producten;
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie bij beurzen en collectieve bijeenkomsten;
 • Het onderhouden van netwerkcontacten;
 • Het deelnemen aan beleidsbepalende projectgroepen i.v.m. een intern veranderingsproces.

 

1991-1996

Medewerker Acceptatie
Kamer van Koophandel – Utrecht

Werkzaamheden:

 • Het beoordelen van bedrijfsgegevens aan de hand van het burgelijk wetboek, de handelsregister- en de handelsnaamwet;
 • Adviseren van ondernemers op het gebied van ondernemingsrecht;
 • Het onderhouden van externe contacten.

 

1987-1991

Ass. Afdelingsmanager
Albert Heijn – Nunspeet

Werkzaamheden:

 • Manager van een afdeling met 15 medewerkers (afdelingen Houdbaar, Vers, AGF en bloemen)
 • Het verbeteren van de productpresentatie in de winkel;
 • Personeelsplanning;
 • Het stimuleren van omzet- en winstresultaten van de afdelingen;
 • Klachtenafhandeling.

 

1986-1987

Transportplanner
Transportgroep Nederland – Vaassen

Werkzaamheden:

 • Het plannen en bevrachten van vrachtauto’s in Europa;
 • Het (laten) vervoeren van ladingen door Europa;
 • Het onderhouden van externe (internationale) netwerkcontacten.

 

Extra cursussen:

2011: VCA VOL veiligheidscertificaat
2009: projectmatig werken (Witteveen en Bos)
“hoe werkt de gemeente” (bestuursacademie)
2007: Vergadertechnieken
2003 : winkelinrichting
1997-2000: diverse verkoopcursussen
2007-2013 : diverse digitale fotografie vakcursussen (o.a. photoshop) Photoshop voor fotografen (specialistische vakcursus) Beeldfabriek gericht op exposities en presentatie als fotograaf Studio-, mode & beauty en 3Dfotografie
Lidmaatschap: Bestuurslid Startersnetwerk Zoetermeer & Oostland (SZNO) Samenwerkende Vakfotografen Nederland (SVFN) Ondernemend 3B
Talenkennis : Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
Hobby’s : tennis, zeilen, skiën en reizen.

Exposities:

SOLO-expositie:
Oktober 2012 – oktober 2013
De passie van docenten voor hun vak Gemeentehuis Zoetermeer en diverse scholen in Zoetermeer.

 

Fotoboeken:

 • December 2012: Fotoboek over de diversiteit van de bewoners van de Sterrenwijk in Berkel en Rodenrijs
 • November 2011 – juli 2013 Ontwikkeling fotoboek bouwproject scholencomplex Fluitpolderplein in Leidschendam

Zie voor mijn portfolio de websites:

www.etienneoldeman.nl – de diversiteit van mijn fotografie

www.flickr.com/photos/mensenfotograaf – voor updates en lopende projecten